Oivalluttamisbisnes – mitä se on?

Päätin lisätä blogin uudeksi kategoriaksi opettamisen ja työn kehittämisen, sillä opettamiseen liittyvät asiat ovat luonnollisesti lähellä sydäntäni. Opettaja ja yrittäjä vääntävät sisälläni jatkuvasti kättä, ja niiden yhdistäminen tuottaa välillä pientä tuskaa ja ahdistusta.

Minulta kysyttiin yrittäjyysopinnoissani missä bisneksessä olen mukana. Jääkiekkojoukkue Oulun Kärpät on kuulemma ”elämysbisneksessä”, Suomen Messut ”kohtaamisbisneksessä”. Aikani pyörittelin tätä päässäni ja annoin myös alitajunnalle mahdollisuuden prosessoida asiaa. Sieltähän se sitten pamahti tietoisuuteeni: yritykseni on mukana oivalluttamisbisneksessä. Suomen Eläinkoulutuskeskuksen tehtävä on auttaa niin eläinten omistajia, eläinalalla toimivia ammattilaisia kuin eläimiä oivaltamaan uutta.

Mitä ihmeellistä tässä nyt sitten on?!? Olen 11 vuotta opettanut tulevia ja nykyisiä eläintenkouluttajia ja saarnannut sen puolesta, että meidän pitää tässä bisneksessä saada eläinten omistajat itse oivaltamaan. Ja nyt vasta tajuan olevani oivalluttamisbisneksessä!?! Juuri tästä oivaltamisessa on kysymys: maailman näkemisestä uudessa valossa, ymmärryksen muuttuminen jostain itselle tutusta asiasta.

Miksi sitten eläimen omistajan oivalluttaminen on tärkeää? Eikö riitä, että eläintenkoulutusbisneksessä kerron asiakkaalle selkeästi ja johdonmukaisesti miten eläimen käyttäytymiseen liittyvä pulma ratkaistaan? Eikö riitä, että annan reseptin ja lähetän asiakkaan kotiin, jossa hän ”kokkaa” reseptin mukaisesti esimerkiksi maahan menon koiralleen?

Joskus se riittää. Useimmiten ei. Eläimet eivät ole koneita. Niiden käyttäytymiseen vaikuttaa niin monta tekijää, etteivät kahden käden sormet riitä niiden luettelemiseen. Reseptissäni en voi mitenkään varautua siihen mahdollisuuksien avaruuteen, jonka edessä eläimen omistaja koulutushetkellä seisoo. Siksi eläimen omistajan on itse oivallettava ne periaatteet, joiden mukaan eläin muuttaa käyttäytymistään. Tällöin hän osaa joustavasti muuttaa omaa toimintaansa yllättävissä tilanteissa kaavamaisen apinoinnin sijaan.

Minkälaisia tietoja ja taitoja oivalluttaminen vaatii, osaako kuka tahansa oivalluttaa? Kokemukseni, hankkimani kirjaviisauden, sekä ankaran reflektion tuloksena väittäisin, että oivalluttaminen vaatii

* ymmärrystä oivaltamisen esteistä
* ymmärrystä oivaltamisen mahdollistavan tilanteen ja vuorovaikutuksen luomisesta
* kykyä olla läsnä
* kykyä ja halua olla kiinnostunut asiakkaasta, tämän tiedoista, taidoista, asenteista ja tavoitteista
* tietoa eläinten käyttäytymisen muokkaamisesta
* taitoa tuoda tuo tieto asiakkaan saataville.

Vastuu oivaltamisesta on kuitenkin lopun viimein asiakkaalla itsellään. Ilman halua oivaltaa uutta ja halua katsoa eläintä ja sen käyttäytymistä uudessa valossa ei voi syntyä oivallustakaan.